Неинвазивна вентилация

Апаратите за неинвазивна вентилация представляват бипап апарати с допълнителни функции – регулируеми дихателен обем и честота, време на вдишване и издишване и др.
Подходящи са при дихателна недостатъчност поради тежък ХОББ, невромускулни заболявания, кифосколиоза, хиповентилация, ЛАС и др.

Неинвазивна вентилация

Показване на всички резултати: 2