Инвазивна вентилация

Апаратите за инвазивна вентилация се прилагат при напреднали дихателни и невромускулни заболявания.
Разполагат с вградена батерия, клапа за включване и дозиране на кислород, пулсов оксиметър и др. Могат да се използват както в болнични, така и в домашни условия.

Инвазивна вентилация

Показване на резултата