Неавтоматични

Неавтоматичните СРАР апарати поддържат едно и също налягане през цялата нощ. Основното им предимството е по-ниската цена. Подходящи са главно за пациенти с неусложнена обструктивна сънна апнея и необходимост от ниско до умерено терапевтично налягане.

Неавтоматични

Показване на резултата