CPAP Апарати

СРАР терапията (от англ. Continuous Positive Airway Pressure) е златният стандарт в лечението на неусложнената обструктивна сънна апнея. Провежда се чрез СРАР апарат, който подава контролирано въздух под налягате, шлаух и дихателна маска. СРАР апаратите могат да бъдат с фиксирано или с автоматично регулируемо налягане.

CPAP Апарати

Показване на всички резултати: 9