24.04.2021

Наскоро се появи, но не получи широка гласност, един анализ на ситуацията с коронавируса. Материалът се отличава с изключителна задълбоченост и научна обосновка на фона на постоянните спекулации от знайни и незнайни "специалисти". Автор е Георги К. Маринов от Катедрата по генетика към Стандфордския университет. Предвид важността на представените факти си позволяваме да публикуваме този анализ отново, с надеждата да достигне до повече читатели.


Връзка към пълния текст на статията