Велико Търново

Медицински център ТАРА,         гр. Велико Търново
ул. „Марно поле” 9Г
тел. 0888 244 638
www.tara-medical.com
Медицински център „Тара“ отваря врати в началото на 2014 година и е първият в гр. Велико Търново, специализиран за диагностика и терапия на обструктивна сънна апнея. Болните с това заболяване, започнали назначеното лечение периодично се наблюдават и проследяват от специалистите в центъра: Д-р Маринка Атанасова – интернист и пулмолог, Д-р Тодор Бакърджиев – нефролог.