Варна

Доц. Д-р Марио Милков,

Медицински университет Варна,
гр. Варна
Факултет по дентална медицина
бул. „Цар Освободител“ 150,
тел. 0888 897 403

Лабораторията по съня е към факултета по дентална медицина. Ръководи се от Доц. Д-р Марио Милков – специалист по УНГ болести, с дългогодишен опит в диагностиката, терапията и хирургичната намеса при синдрома на обструктивна сънна апнея. Основател и председател е на „Българско дружество по обструктивна сънна апнея“, под патронажа на което се проведоха първите три национални конференции с международно участие, посветени на съвременните постижения в областта на медицината на съня.