София

МЦ „Авицена“,

гр. София
ул. „Орехова гора“ №17
тел. 0877 220 196; 0988 959 338

В кабинета по медицина на съня консултират Д-р Петър Петров и Д-р Радослав Петров – лекари с дългогодишен опит в диагностиката и терапията на сънните нарушения. Специализирали са в Милано, Единбург и Будапеща. От 2014 г. са сертифицирани с европейска диплома за „Експерт по медицина на съня“.В кабинета се извършват консултации и амбулаторни изследвания за обструктивна сънна апнея. Цена на изследването – 100 лв.

 

 


Втора МБАЛ ЕАД,
гр. София
Бул. „Христо Ботев“ №120,
тел. 02/ 9158 559
Лабораторията по съня във Втора МБАЛ е към Клиниката по кардиология. Създадена е под ръководството на проф. Д-р Младен Григоров. Специализирана е за диагностика и терапия на дихателни нарушения по време на сън, кардиологични усложнения на обструктивната сънна апнея и обезитас хиповентилационния синдром. Цена на изследването – 100 лв.