Сливен

Д-р Дарко Симонов,
тел. 0988 757870

ДКЦ 1 Сливен:
бул. „Христо Ботев“ № 2А, ет. 3, каб. 60;

МБАЛ „Хаджи Димитър“:
ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ 5

Д-р Симонов е ръководител на интензивен кардиологичен сектор в МБАЛ „Хаджи Димитър”- Сливен, докторант и асистент към Медицински факултет на Тракийския Университет в гр. Стара Загора. С проблемите на съня и в частност диагностика и терапия на обструктивна сънна апнея се занимава от 2017 год. Към момента е един от най-изтъкнатите специалисти по сънна апнея с насоченост кардиологични усложнения за югоизточна България.