Пловдив

Д-р Бойко Вълканов,

Медицински център „Тремонциум“, гр. Пловдив,
ул. „Крали Марко“ №17;
тел. 0888 49 69 81

Д-р Бойко Вълканов e специалист по нервни болести. Извършва диагностика и терапия на обструктивна сънна апнея.