Плевен

Д-р Венцислав Ножаров,

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”,
I клинична база,
ул. „Георги Кочев” 8А
тел. 0887 75 73 71

Д-р Венцислав Ножаров e специалист по вътрешни болести и пулмология. Извършва полиграфска диагностика на обструктивна сънна апнея.