Диагностика

Правилната диагностика на сънната апнея е първата стъпка към ефективното й лечение. Тя може да се осъществи с кардио-ресипираторна полиграфия (анализ на дихателни и сърдечни параметри) или с полисомнография (най-пълното изследване за съня). Важно е да се отбележи, че изследването само с пулсова оксиметрия (щипка на пръста) е крайно недостатъчно и според медицинските стандарти не се приема за диагностично.

Сън и Здраве ООД работи с едни от най-добрите медицински специалисти по съня в България. Ако подозирате сънна апнея, но нямате поставена диагноза, ние Ви препоръчваме да се обърнете към някой от следните специалисти:
София,
Варна,
Велико Търново, Габрово, ПлевенКозлодуй, Пловдив, Разград и Стара Загора