30.05.2020

Курсът се провежда от университета Ludwig-Maximilians в Мюнхен и е напълно безплатен. Все пак, ако искате да получите и сертификат, ще трябва да заплатите 45 евро.

Учебната програма е структурирана в 6 седмици, като общото време, необходимо за преминаване през целия материал е около 12 часа. Засегнати са различни теми като въведение в хронобиологията със запознаване с биологичните ритми, молекулните механизми и тяхното регулиране, както и последиците върху нашите организми при "живот против биологичния часовник". Курсът се провежда на английски, като към видеоматериалите има субтитри на английски и румънски.


Програма:


WEEK 1

Introduction to 'chronobiology'. What sorts of rhythms are observed in nature? Most of the lecture will be spent on describing daily or circadian rhythms in organisms from bacteria to man.

WEEK 2