Диагностично устройство за сънна апнея;

Подходящо за употреба в амбулаторни и
    стационарни условия;

Бърз, лесен и надежден резултат;

Възможност за автоматичен и ръчен анализ на записа;

Изчисляване индекс на сърдечно-съдовия риск;

Възможност за разсрочено плащане.

SOMNOcheck Micro Cardio - диагностично устройство

SOMNOcheck Micro Cardio
- бърза и надеждна диагностика!


Защо да изберете Somnocheck Micro Cardio?

–   Подходящ за Вашата амбулаторна и болнична практика;

–   Лесен за работа - Сомночек микро кардио е двуканална система със сензори за
     пулсова оксиметрия и дихателен поток;

–   Анализ на класическите параметри на съня - брой апнеи и хипопнеи за час, хъркане,
     индекси на кислородната сатурация и пулсовата честота;

–   Анализ на пулсовата вълна - разграничава обструктивни от централни дихателни събития,
     изчислява индекс на автономните микросъбуждания и фрагментация на съня;

–   Определяне на сърдечно-съдов рисков профил - иновативен подход, който Ви дава насоки
     за последващото диагностично и терапевтично поведение;

–   Откриване на абсолютна аритмия - от полза при недиагностицирано до момента
     предсърдно мъждене;

–   Откриване на Чейн-Стоуксово дишане - ранен показател за сърдечна недостатъчност.

English
CPAP-Bulgaria е запазена марка на Сън и Здраве ЕООД - официален представител на Weinmann GmbH. за България. Copyright © 2011-2014 by Sleep&Health Ltd.